Veiligheid speelt een grote rol bij de diverse productgroepen waar DMH in actief is. Producenten van systemen voor behandeling, industrieel vervoer en opslag van materialen hebben een duidelijke deelverantwoordelijkheid op dit gebied. DMH ondersteunt hierin haar leden met praktische informatie en uitwisseling van kennis.

Wetgeving

De wet- en regelgeving in Nederland op het gebied van arbeidsomstandigheden bestaat uit drie niveaus:

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
  • Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arboregeling)

Arbowet

De Arbowet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen. In de Arbowet staan geen concrete regels. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregels. U vindt de complete Arbowet op de website van de overheid.

Arbobesluit

In het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, staan nadere regels waaraan zowel werkgever als werknemer zich moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. U vindt het complete Arbobesluit op de website van de overheid.

Arboregeling

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Aan Arboregels die de overheid oplegt, moet zowel werkgever als werknemer zich altijd houden, net als aan de voorschriften uit de CAO. Sommige NEN-normen, opgelegd door het Nederlands-Normalisatie-Instituut, zijn ook wettelijk verplicht. U vindt de complete Arboregeling op de website van de overheid.

Arbo-Informatiebladen

Het is voor bedrijven niet altijd even makkelijk om al deze regels en bepalingen goed te interpreteren. Vandaar dat de overheid de zogenaamde Arbo-Informatiebladen (AI-bladen) heeft uitgegeven, waarin mogelijkheden staan beschreven om aan de wettelijke arbo-eisen te voldoen. Deze AI-bladen zijn niet geldig als wettelijk bindende voorschriften, maar zijn bedoeld als voorlichting. Wanneer de informatie uit de AI-bladen correct wordt toegepast, zal over het algemeen altijd voldaan worden aan alle wettelijke arbo-eisen. Er zijn inmiddels al AI-bladen ontwikkeld voor verschillende aspecten en disciplines binnen het bedrijfsleven en de industrie.

Wijzigingen

Regelmatig worden er wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De wijzigingen worden direct verwerkt in de wetteksten op de website van de overheid. De wijzigingen die in de tekst zijn aangebracht, zijn niet zichtbaar. Een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen sinds 1 januari 2007 is terug te vinden op het Arboportaal.