Alle fabrikanten en importeurs van oplossingen voor material handling kunnen lid worden van DMH. De bedrijven die lid willen worden van DMH, worden door het bestuur van DMH beoordeeld op goed koopmanschap en technische kennis. Voor een actueel overzicht van de contributie neemt u contact op met DMH.

Why should you be involved in DMH and FEM

Aanmeldformulier lidmaatschap Dutch Material Handling 2019