DMH DOELSTELLINGEN

DMH heeft als doel de economische en technische belangen van haar leden te behartigen. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling, vervaardiging en/of handel in artikelen en systemen die worden gebruikt voor het transport van personen en het transport en de opslag van materialen en goederen. DMH heeft een brede focus. Zij behartigt de algemene belangen van haar leden, ook richting de regelgevers in Den Haag en in Brussel. DMH maakt zich als brede brancheorganisatie sterk voor een professionele gezonde sector, dit uiten zij door:

 • Promotie van het vakgebied
 • Organiseren van beursactiviteiten
 • Informeren over arbo-wetgeving
 • Onderhouden van internationale en nationale contacten
 • Normalisatiewerkzaamheden
 • Verzamelen van marktinformatie

Daarnaast biedt DMH de leden ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Lobby naar Den Haag en Brussel
 • Discussieplatform over ontwikkelingen op gebieden als normering
 • Wet- en regelgeving
 • Inspecties
 • NEN-normeringen
 • FEM-activiteiten

De leden van diverse productgroepen van DMH hebben zelf zitting in FEM-, CEN- en NEN-commissies. Daarmee is DMH zowel op Europees als nationaal gebied actief voor haar leden: FEM (Europees), CEN (Europees) en NEN (nationaal).