Dutch Material Handling is de Nederlandse brancheorganisatie op het gebied van oplossingen van materiaalopslag en transport. DMH is aangesloten bij de FEM, Federation of European Materials Handling. Om de Material Handling sector in Nederland niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomst gezond te houden behartigt DMH de algemene belangen van haar leden op nationaal, Europees en internationaal vlak.

DMH maakt zich als brede brancheorganisatie sterk voor een professionele gezonde sector, die haar voortrekkersrol in nationaal en internationaal vervult. Wij doen dit door onder andere promotie van het marktgebied, beursactiviteiten en arbo-wetgeving. Met DMH beschikt de sector over één aanspreekpunt voor haar gesprekspartners en wordt het mogelijk om slagvaardiger te opereren op gebieden als normeringen en andere regelgeving. Dit geldt enerzijds richting gebruikers en anderzijds richting toeleveranciers en afnemers.

Onder DMH vallen aanbieders van:

  1. Cranes & Lifting Equipment (kranen en liften)
  2. Intralogistic Systems (intralogistieke systemen)
  3. Mobile Elevating Work Platforms (hoogwerkers)
  4. Elevating Equipment (verplaatsingsapparatuur)
  5. Industrial Trucks (industriële trucks)
  6. Racking & Shelving (stellingen en legborden)
  7. Bulk Handling Conveyors (transportssystemen voor bulk)

Voor meer informatie zie ‘Productgroepen’.