DMH is een resultaat van de samenwerking tussen branchevereniging Groep Kranen & Transport (GKT) en Vereniging Stelling Leveranciers (VSL). GKT was een branchevereniging die aangesloten was bij de algemene belangenbehartiger van de technologische industrie FME, daarnaast was de GKT het portaal voor FEM-activiteiten op nationaal niveau. De VSL voerde tot 2009 de regie over de GKT, omdat de VSL over kennis en ervaring beschikt door haar betrokkenheid op nationaal en internationaal niveau.

De leden van GKT en VSL vonden elkaar in de wens om de krachten te bundelen voor één aanspreekpunt voor de Europese en nationale regelgeving. Deze krachtenbundeling werd noodzakelijk, omdat de markt vraagt de nationale regelgeving zoveel mogelijk af te stemmen op de Europese regelgeving.

Daarom heeft het bestuur van GKT in 2010 besloten de naam te veranderen in Dutch Material Handling, een naam die de lading dekt voor alle productgroepen binnen FEM als ook voor het centrale aanspreekpunt in Nederland.