FME biedt corona ondersteuning aan haar leden. Zo is er een FME meld- en informatiepunt (Zie de website van FME) waar bedrijven zich kunnen melden die vanwege de uitbraak van COVID-19 nadelige gevolgen ondervinden. Tevens is er een FAQ over het coronavirus die geraadpleegd kan worden, én zijn er webinars mbt de NOW-regeling + arbeidsrechtelijke vragen.

Voor die DMH-leden die de hulp van FME heel goed kunnen gebruiken met betrekking tot o.a. alle corona ondersteuning, heeft FME een speciale kortingsregeling om juist nu zsm lid te worden en daarmee toegang te krijgen tot alle FME-ondersteuning. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het DMH-secretariaat: dmh@fme.nl.