Vrijdag 22 juni heeft Dutch Material Handling (DMH) haar Algemene Ledenvergadering gehouden bij DAF in Eindhoven.

Focus van de vereniging
Europese ontwikkelingen vanuit de FEM werden gepresenteerd en uitvoerig besproken evenals de focus van de vereniging, die vanuit haar visie ‘het verbinden van partners in de keten’, zich wil gaan richten op een sectorbrede ‘playing levelfield’ oftewel gelijk speelveld. Welke partijen kunnen hierbij aansluiten?

Regelgeving en Normeringen
Ook op gebied van regelgeving en normen is er behoefte aan samenwerking. Welke partijen willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn vanuit een TC? Eveneens belangrijk: het menselijk kapitaal (Human Capital). Welke initiatieven zijn er en waar kunnen we op aanhaken? Ook voor jonge talenten is onze sector sexy, hoe brengen we dit over het voetlicht?

Ronde tafelsessies
Genoemde thema’s vloeiden voort uit de ronde tafelsessies van DMH, gehouden op 23 mei in Postiljon Bunnik. Hieraan deden zowel leden als niet leden mee.

Unieke rondleiding bij DAF
De unieke rondleiding vanuit de ‘treintjes’ door de productie bij DAF, zorgde voor inspiratie evenals de presentatie omtrent ‘uitgaande logistiek’. Hoe georganiseerd en specifiek ca. 250 DAF-trucks exemplaren van de band rollen om wereldwijd verspreid te worden.

DAF trakteerde vervolgens de leden op een verrassende ervaring in het Experience Centre, waar ze ook de trucks van dichtbij konden bezichtigen.

Met dank aan DAF voor de gastvrijheid, werd de geslaagde DMH netwerkbijeenkomst afgesloten.