De COVID-19 pandemie veroorzaakt verstoringen in de toeleveringsketen, met grote gevolgen voor fabrikanten van ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’ (NRMM).

Doordat onderdelen niet geleverd kunnen worden, kunnen fabrikanten de transitiemotoren niet tijdig opleveren waardoor ze de deadline van 30 juni 2020 niet zullen halen, noch het voor 31 december 2020 op te markt te brengen van deze machines.

De fabrikanten van Non Road Mobile Machinery (NRMM) verzoeken om de deadline – genoemd in de Verordening (EU) 2016/1628 – met een jaar uit te stellen. Hiervoor is inmiddels een grote Europese lobby opgestart. Dankzij de medewerking van politici in het Europees Parlement die door de brancheverenigingen betrokken zijn bij deze zaak, lijkt het erop dat het voorstel nu versneld aan de orde zal komen.

Verschillende brancheverenigingen waaronder de Nederlandse DMH en FMIB hebben zich vanuit hun overkoepelende Europese organisaties FEM en CECE verenigd om dit geluid te laten landen in Brussel. Ook de overkoepelende organisatie van DMH en FMIB: FME heeft zich hard gemaakt namens haar leden.

Binnen het Europees Parlement valt dit voorstel – waar de Raad een aanvullende herzieningsclausule aan heeft toegevoegd – onder de milieucommissie (ENVI).

Mogelijk dat er deze week hierover gestemd zal worden, wellicht is het realistischer dat er pas in de plenaire sessie van juli over gestemd zal worden.