De Adco Nomad Guide for manufacturers bevat aanbevelingen in het kader van de Machinerichtlijn en de Geluidrichtlijn, voor het vermelden van geluidemissie in handleidingen en brochures.